Isikuandmete vastutav töötleja on Pipfit OÜ, registrikoodiga 14261425; aadress Viimsi põik 9, 12112, Tallinn; telefon +372 5625 4663

Milliseid isikuandmeid Pipfit OÜ töötleb

- nimi, telefoninumber ja e-maili aadress
- kaupade ja teenuse maksumus ja maksetega seotud andmed  

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuse haldamiseks ja teenuse pakkumiseks.
Isikuandmeid nagu kliendi nimi, e-post, telefoni number töödeldakse teenuse osutamisega seotud küsimuste lahendamiseks.  
Ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning klienditeeninduse analüüsimiseks.  
Pangakonto andmeid kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.  
Veebikeskkonna koeragavõimlema.ee kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebiteenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.   Maksetega seotud andmed edastatakse volitatud rakendustele nagu maksekeskkond Stripe ja raamatupidaja AU Raamat OÜ.  

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.    
Isikuandmete töötlemine toimub juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).  

Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatakse

Isikuandmed edastatakse Pipfit OÜ töötajatele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning klinediprobleemide lahendamiseks.    
Isikuandmed edastatakse AU Raamat OÜ raamatupidamistoimingute tegemiseks.    
Isikuandmed edastatakse makserakendusele Stripe maksete haldamiseks.  

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.  
 
Juurdepääs isikuandmetele on Pipfit OÜ töötajatel, kes savad isikuandmetega tutvuda veebipoe kasutamisega seotud tehniliste küsimuste lahendamiseks ning klienditoe teenuse osutamiseks.  

Teenuse pakkuja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.  

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebikeskkonna koeragavõimlema.ee kasutaja profiilis.  

Nõusoleku tagasivõtmine

Kliendil on õigus isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest teenuse pakkujat e-maili teel pipfit.k9@gmail.com  

Säilitamine

Veebikeskkonna koeragavõimlema.ee kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.    

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.    

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.  

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-maili teel: pipfit.k9@gmail.com. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.  

Ülekandmine

E-maili teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Teenuse pakkuja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.  

Otseturustusteated

E-maili aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust teenuse pakkujaga.    

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest kliendituge e-maili teel.  

Vaidluste lahendamine
 
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-mail pipfit.k9@gmail.com). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)